Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 42.034,56 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec sierpnia 2023 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie informuje, że realizuje projekt   „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie żyrardowskim (IV)"   współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś...

Powiat Żyrardowski/Powiatowy Urząd Pracy  w Żyrardowie   realizuje w latach 2020-2022 projekt   Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie informuje, że realizuje projekt pn:  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żyrardowskim(IV)" .  Projekt ten jest realizowany w ramach Osi...

"Aktywizacja Osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żyrardowskim (III)"

Powiat Żyrardowski/Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie   realizuje w latach 2018-2019 projekt   "Aktywizacja Osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żyrardowskim (III)"   Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza...

  Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie  w latach 2016/2017 realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żyrardowskim (II)"   Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy-projekty...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę