Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie żyrardowskim (I)"

  Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie w latach 2023 – 2024   realizuje projekt pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie żyrardowskim (I)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027, Oś priorytetowa VI ...

Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie informuje, że realizuje projekt   „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie żyrardowskim (IV)"   współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś...

Powiat Żyrardowski/Powiatowy Urząd Pracy  w Żyrardowie   realizuje w latach 2020-2022 projekt   Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie informuje, że realizuje projekt pn:  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żyrardowskim(IV)" .  Projekt ten jest realizowany w ramach Osi...

"Aktywizacja Osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żyrardowskim (III)"

Powiat Żyrardowski/Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie   realizuje w latach 2018-2019 projekt   "Aktywizacja Osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żyrardowskim (III)"   Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę