Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie


 • Wznowienie naboru wniosków na staże w ramach Programu PO WER

  Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie ponownie ogłasza nabór wniosków na organizacje staży w ramach Programu POWER (dla osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30-go roku życia). Szkolenie musi być zakończone egzaminem zewnętrznym. Załączniki ...

 • Wstrzymanie naboru wniosków na staż w ramach programu PO WER

  Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie informuje, że z dniem 22.07.2020r. wstrzymuje wydawanie wniosków o skierowanie na staż w ramach Programu PO WER. Załączniki LOGO POWER (flaga).jpg (jpg, 361 KB)

 • Wolne miejsca na staż

  EFS POWER DLA OSÓB DO 30 ROKU ŻYCIA 1. REFERENT DS. PRACY BIUROWEJ/REFERENT DS.ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH – MSZCZONÓW, 2. PRACOWNIK PRODUKCYJNO – MAGAZYNOWY – WOLA     PĘKOSZEWSKA, 3. SEKRETARKA/SEKRETARZ – GRODZISK MAZOWIECKI, 4.POZOSTALI PRACOWNICY OBSŁUGI BIUROWEJ – WARSZAWA,   ŚRODKI Z PAŃSTWOWEGO...

 • Środki finansowe PFRON

  Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie informuje, że pozyskał środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na realizację staży, refundacji kosztów wyposażenia/ doposażenia stanowiska pracy, szkoleń, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób ze stopniem niepełnosprawności.  ...

 • Rozliczenie dofinansowania w ramach tarczy antykryzysowej

  Przypominamy, że zgodnie z §3 ust. 1 umowy o wypłatę dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników  Przedsiębiorca, Organizacja pozarządowa i Kościelna osoba prawna ma obowiązek rozliczenia otrzymanych środków w terminie 30 dni od zakończenia okresu dofinansowania. W związku powyższym  w terminie 30 dni od...

 • Informacja o zmianach dotyczących tarczy antykryzysowej

  Informujemy, że w dniu 19 czerwca 2020r. Sejm przyjął ustawę o uproszczonym postepowaniu o zatwierdzenie układu w związku z występowaniem COVID-19 wprowadzającą zmianę w ustawie z 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz...

 • Nabór wniosków w ramach Programu POWER

  Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie ogłasza nabór wniosków w ramach Programu PO WER na następujące formy wsparcia: -szkolenia osób bezrobotnych, -staże, -jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej. Program PO WER skierowany jest do osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30-go roku życia.   ...

 • Informacja dotycząca umorzenia pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

  W związku ze zmianą przepisów w zakresie udzielanej pomocy w postaci pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie informuje, iż pożyczkobiorcy nie będą musieli składać wniosków o umorzenie pożyczki. Umorzenie będzie następowało z urzędu na podstawie informacji w CEIDG/KRS,...

 • Wznowienie naboru wniosków

  Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie informuje o wznowieniu naboru wniosków na następujące formy wsparcia: - staże, - szkolenia dla osób bezrobotnych, -studia podyplomowe, - bon na zasiedlenie, -prace interwencyjne, - zatrudnienie osoby bezrobotnej powyżej 50r. życia.   ...

 • Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie dla osób bezrobotnych do 30-go roku życia

  Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie informuje, iż od dnia 22.06.2020r. będą przyjmowane wnioski o skierowanie na szkolenie dla osób do 30 roku życia ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego. Załączniki Wniosek o...

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2020r.
202006_stopa.png

 • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę