Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie


 • Formy wsparcia dla osób poszukujących pracy powyżej 45r. życia

  Zapraszamy osoby zainteresowane rozwojem zawodowym, które ukończyły 45 lat i pozostają w zatrudnieniu, wykonują inną pracę zarobkową lub prowadzą działalność gospodarczą do składania wniosków o sfinansowanie kosztów szkoleń lub studiów podyplomowych. Koniecznym warunkiem skorzystanie z tej formy wsparcia jest uzasadnienie jej...

 • Wolne miejsca na staż

  WOLNE MIEJSCA NA STAŻ FUNDUSZ PRACY,   KSIĘGOWY (ŻYRARDÓW), FAKTURZYSTA (ŻYRARDÓW), SPRZEDAWCA (ŻYRARDÓW), ELEKTROMONTER INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH (WARSZAWA), PRACOWNIK BIUROWY (ŻYRARDÓW), DORADCA KLIENTA (ŻYRARDÓW), POMOCNIK DIAGNOSTY W STACJI KONTROLI POJAZDÓW (ŻYRARDÓW), ...

 • Nabór wniosków na dotację

  Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, Stosowne wnioski należy składać w siedzibie tutejszego Urzędu w dniach 18.01.2023 r.-31.01.2023 r. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 38.000zł. ...

 • Informacja dotycząca organizacji staży

  Żyrardów, dn. 04.01.2023 r.     Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie informuje, iż osoby do 30 roku życia mają możliwość odbycia stażu przez okres do 12 miesięcy, natomiast osoby powyżej 30 roku życia przez okres do 6 miesięcy.   Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie informuje, iż osoby do 30 roku życia  skierowane na...

 • Godziny pracy urzędu w dniu 23 grudnia 2022r.

  Zarządzenie Nr 13/2022 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żyrardowie z dnia 20 grudnia 2022r. w sprawie skrócenia dnia pracy     Na podstawie § 7 ust 1 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Żyrardowie z dnia 8 października 2012r. zarządzam, co następuje:   § 1 Ustalam...

 • Projekt „Kompetencje dla budownictwa - edycja II”

  KDK Info Sp. z o.o.  realizuje projekt „Kompetencje dla budownictwa – edycja II ", który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.21...

 • Platforma Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

  Od 1 stycznia 2023r. każdy kto jest płatnikiem składek ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Do tej pory taki obowiązek mieli płatnicy rozliczający składki za więcej niż 5 osób. Po zmianach obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców - także właścicieli małych firm, czyli...

 • Nabór wniosków na dotację

  Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, Stosowne wnioski należy składać w siedzibie tutejszego Urzędu w dniach  28.11. 2022r.-02.12.2022 r. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 30.000zł. ...

 • Nabór wniosków na dotację

  Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, Stosowne wnioski należy składać w siedzibie tutejszego Urzędu w dniach  27.10. 2022r.-10.11.2022 r. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 30.000zł. ...

 • Myślisz o założeniu firmy - skorzystaj z bezpłatnego webinaru.

  Biznesplan w zarysie. Przygotowywujesz się do założenia firmy? Chcesz się dowiedzieć na co warto zwrócić szczegółną uwagę przy analizie pomysłu na własną działalność. Dzięki naszemu szkoleniu uzyskasz wskazówki niezbędne do przygotowania dobrego biznesplanu.  Dowiesz się m.in. - z jakich elementów składa się biznesplan, ...

5,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec grudnia 2022 r.
wykres statystyki

 • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
 • do 38.884,02 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę