Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie


 • Oferta dla lekarza medycyny pracy na powierzenie badań okresowych w PUP Żyrardów

  OGŁOSZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie zamierza powierzyć lekarzowi medycyny pracy wykonywanie w okresie maj 2024r. – kwiecień 2026r. wstępnych i okresowych badań lekarskich pracowników urzędu oraz badań lekarskich osób bezrobotnych. Zainteresowanych lekarzy medycyny pracy prosimy o składanie ofert...

 • Wolne miejsca na staż

  WOLNE MIEJSCA NA STAŻ FUNDUSZ PRACY, PRACOWNIK BIUROWY – Żyrardów PRACOWNIK BIUROWY - Żyrardów  

 • Zarządzenie dotyczące godzin pracy urzędu.

  Zarządzenie NR 7/2024 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żyrardowie z dnia 22 marca 2024r. w sprawie skrócenia dnia pracy.   Na podstawie § 7 ust 1 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Żyrardowie z dnia 8 października 2012r. zarządzam co nastepuje: § 1 1.    W dniu 29 marca 2024 roku Powiatowy...

 • Nabór wniosków z KFS

  Komunikat w sprawie ogłoszenia naboru wniosków pracodawców o przyznanie środków  Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie , ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na...

 • Otwarcie naboru wniosków na zatrudnienie osoby bezrobotnej powyżej 50-go roku życia

  Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie z dniem 22.02.2024r. ogłasza nabór wniosków na zatrudnienie osby bezrobotnej, która ukończyła 50-ty rok życia. Nabór będzie trwał do wyczerpania limitu środków finansowych. Stosowne wnioski można pobrać z zakładki "Dokumenty do pobrania". ...

 • Realizacja projektu EFS Plus

    Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie w roku 2024   kontynuuje realizacje projektu pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie żyrardowskim (I)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027, Oś...

 • Nabór wniosków na dotację

  Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie w dniach od 30 stycznia do 9 lutego 2024r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie żyrardowskim (I)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego...

 • Prawdziwi ludzie, prawdziwe umiejętności

  Zespół ds. Europejskiego Roku Umiejętności w Komisji Europejskiej zwrócił się z prośbą o udostępnienie osobom podnoszącym swoje umiejętności linku do kwestionariusza zgłoszeniowego dla osób chcących podzielić się historiamii w ramach kampanii "Prawdziwi ludzie, prawdziwe umiejętności" - kampanii, która obejmuje...

 • Otwarcie naboru wniosków

  Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie z dniem 08.01.2024r. ogłasza nabór wniosków na następujące formy wsparcia dotyczące osób bezrobotnych: - staże, - szkolenia, - prace interwencyjne, - studia podyplomowe, - bon na zasiedlenie. Stosowne wnioski można pobrać z zakładki „dokumenty do pobrania". Nabór będzie trwał do...

 • Nabór wniosków na staż w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie żyrardowskim (I)”

  Nabór wniosków o skierowanie na staż w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie żyrardowskim (I)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus   Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie ogłasza nabór na staże   od 8 stycznia 2024 r.  do wyczerpania limitu środków, w ramach...

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

 • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę