Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie


Nagłówek

Aktualności

Projekt pn. "GraduatON"

Projekt jest realizowany przez Międzynarodową Fundację "Reaxum", skierowany jest do studentów ostatniego roku studiów oraz absolwentów (do 24 miesięcy od ukończenia studiów), posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawnośći w stopniu znacznym lub umiarkowanym.  Realizowany jest ze środków Państowego Funduszu...

GIEŁDA PRACY

GIEŁDA PRACY   Dnia 25.01.2019r.  odbędzie się giełda pracy do nowo otwartego sklepu Dino przy ulicy Jaktorowskiej w Żyrardowie. Spotkanie odbędzie się od godz. 10.00 do godz. 14.00 w sklepie Dino przy ulicy Filipa de Girarda w Żyrardowie. ...

Wstrzymanie wydawania wniosków na dotację

W związku z informacją przekazaną przez Instytucję Pośredniczącą PO WER tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie dotyczącą  zmiany wytycznych horyzontalnych „Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu...

Wydawanie wniosków ze środków FP

Powiatowy Urząd Pracy w Żyradowie informuje, że wnioski na aktywizację osób bezrobotnych będą wydawane po podziale tych środków przez Powiatową Radę Rynku Pracy.

"Aktywizacja Osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żyrardowskim (III)"

    Powiat Żyrardowski/Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie   realizuje w latach 2018-2019 projekt   "Aktywizacja Osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żyrardowskim (III)"   Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu...

Nabór wniosków w ramach KFS

Komunikat w sprawie ogłoszenia naboru wniosków pracodawców o przyznanie środków  Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na...

Wyczerpanie limitu środków na organizację staży, prac interwencyjnych i szkoleń.

Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie informuje o wyczerpaniu limitu środków na organizację staży, prac interwencyjnych i szkoleń osób bezrobotnych. W związku z powyższym wstrzymane jest wydawanie odpowiednich wniosków.

Informacja dotycząca organizacji staży z PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie informuje iż wnioski o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żyrardowskim (III)" współfinansowanego z EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój będą przyjmowane do dnia 07.09.2018r. , a umowy o zorganizowanie...

Wolne miejsca na staż

WOLNE MIEJSCA NA STAŻ   MŁODSZY ASYSTENT W SEKCJI HŻŻiPU -  PSSE ŻYRARDÓW PRACOWNIK BIUROWY - STRAŻ MIEJSKA W ŻYRARDOWIE

Nabór wniosków w ramach KFS

Komunikat w sprawie ogłoszenia naboru wniosków pracodawców o przyznanie środków  Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na...

Wyświetlanie 1 - 10 z 35 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę