Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu pażdziernika 2018r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
"Aktywizacja Osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żyrardowskim (III)"

Powiat Żyrardowski/Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie   realizuje w latach 2018-2019 projekt   "Aktywizacja Osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żyrardowskim (III)"   Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza...

  Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie  w latach 2016/2017 realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żyrardowskim (II)"   Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy-projekty...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę